ACHIZITII

Proiect cofinantat prin Fondul European de Dezvoltare Regionala

Programul Operational Sectorial „Cresterea Competitivitatii Economice” 
Axa Prioritara III ”Tehnologia informatiei si comunicatiilor pentru sectoarele privat si public”
Domeniul Major de Interventie 1 ”Sustinerea utilizarii tehnologiei informatiei si comunicatiilor”
Operatiunea 1 ”Sprijinirea accesului la broadband si la serviciile conexe”
SMIS: 41227

Titlul proiectului: INTERNETUL - O sansa dezvoltarii
BeneficiarSC MEDITERRANEAN HOLIDAYS SRL

Anunt in presa privind inceperea proiectului - 25.08.2014

Anunt - Invitatie potentiali ofertanti pentru participare la achizitia de echipamente TIC hardware si software

Anunt - Invitatie potentiali ofertanti pentru participare la achizitia de servicii internet broadband si servicii realizare retea LAN 

Anunt atribuire contract echipamente TIC hardware si software

Anunt atribuire contract servicii internet broadband si servicii realizare retea LAN  

Anunt achizitie servicii semnatura electronica  

Anunt in presa privind finalizarea proiectului - 19.12.2014

Make a free website with Yola