ACTIVITATILE PROIECTULUI

  • Managementul proiectului

  • Informare si publicitate

  • Conectarea la Internet prin conexiuni broadband

  • Achizitionarea de echipamente TIC si periferice; realizarea retelei LAN

  • Achizitia de aplicatii informatice si licente software

  • Achizitionarea si implementarea solutiei de semnatura electronica


INDICATORI


Indicatori de realizare

Valoarea la inceputul perioadei de implementare

Valoarea la sfarsitul perioadei de implementare

Valoarea la sfarsitul perioadei obligatorii de mentinere a investitiei (36 luni de la data finalizarii proiectului)

Nr. de calculatoare conectate la internet broadband

0

4

4

Nr. de conexiuni la internet realizate prin proiect (inclusiv upgradarea)

0

1

1Indicatori de rezultat

Valoarea la inceputul perioadei de implementare

Valoarea la sfarsitul perioadei de implementare

Valoarea la sfarsitul perioadei obligatorii de mentinere a investitiei (36 luni de la data finalizarii proiectului)

Conexiuni la internet broadband utilizate (inclusiv cele existente la momentul depunerii Proiectului)

0

1

1Make a free website with Yola