DESCRIERE PROIECT

Programul Operational Sectorial „Cresterea Competitivitatii Economice” 
Axa Prioritara III  ”Tehnologia informatiei si comunicatiilor pentru sectoarele privat si public”
Domeniul Major de Interventie 1 ” Sustinerea utilizarii tehnologiei informatiei si comunicatiilor”
Operatiunea 1 ”Sprijinirea accesului la broadband si la serviciile conexe”
SMIS: 41227

Titlul proiectului: INTERNETUL - O sansa dezvoltarii
Durata proiectului: 6 luni

SC MEDITERRANEAN HOLIDAYS SRL, cu sediul in Ploiesti, str. Traian, nr. 63, judet Prahova, deruleaza incepand cu data de 30.06.2014 proiectul „INTERNETUL - O sansa dezvoltarii”, cofinantat prin Fondul European de Dezvoltare Regionala, in baza contractului de finantare incheiat cu Agentia pentru Dezvoltare Regionala Sud Muntenia, în calitate de Organism Intermediar, in numele si pentru Ministerul Fondurilor Europene in calitate de Autoritate de Management pentru Programul Operational Sectorial „Cresterea Competitivitatii Economice”.

Valoarea totala a proiectului este de 99.498,84 lei, din care asistenta financiara nerambursabila este de 70.380,90 lei.

Obiectivul general al acestui  proiect este creşterea competitivităţii şi productivităţii companiei noastre, creştere urmată de dezvoltarea economică a acesteia. Modalitatea concretă prin care vom reuşi să atingem scopul propus este achiziţionarea de INTERNET cat si echipamente IT şi servicii conexe necesare, care să asigure creşterea numărului şi a calităţii serviciilor oferite de către compania noastră.

Obiectivele specifice ale proiectului nostru sunt:
1) Modernizarea retelei LAN prin dotarea cu server de mare capacitate si monitor.
2) Dotarea societăţii cu următoarele echipamente:
- laptop-uri, imprimanta multifunctionala, router, licente antivirus, licente sistem operare, licente tip office, sursa neintreruptibila de tensiune si switch 24P cu management;
3)Conectarea la Internet broadband si implementarea soluţiei de semnătură electronică;
4)Imbunatatirea avantajelor competitive ale societatii noastre. Printr-o politica adecvata de produs, de pret si de promovare si utilizand cele mai bune canale de intermediere, vom face ca clientul sa aleaga serviciile noastre in competitia pe care o desfasuram atat la nivel local cat si national.
Realizarea obiectivului general al acestui proiect va conduce la existenţa pe piaţa a unei companii puternice, competitivă din punct de vedere economic (competitivitate bazată pe acces la informare, servicii de calitate superioară şi o promovare corespunzătoare a acestor servicii), cu o productivitate a muncii ridicată, bazată pe utilizarea tehnologiei informaţiei şi comunicaţiilor.


 


Make a free website with Yola